Facebook

BR Balloonvæg

Topprofessionelle opgaver lige fra ide og design til opsætning og nedtagning

BR Ballonvæg
Opsat på stillads i august 2023
3.000 balloner

BR Balloonvæg

Til dato har vi hjulpet 469 forskellige kunder, som er fordelt over hele Danmark.