Facebook

Persondatapolitik

Dataansvarlig
Mama Knows Best ApS (Juleministeriet.com og Flagudlejning.dk) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger:
Mama Knows Best ApS
Kongevejen 60
Bygning J
3480 Fredensborg
Cvr.nr. 30005201

Kontaktoplysning: Cecilie Schubert-Suell, mobil 20933960, e-mail css@juleministeriet.com.

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi
sletter disse oplysninger igen, når der ikke længere er et legalt formål med at behandle dem. Det kan du også
læse mere om.

Når du og din virksomhed er kunde hos Mama Knows Best
Forudsætningen for at løse de opgaver, vi får fra dig og din virksomhed, er at vi kan have kontakt og dialog blandt
andet via mail, møder og telefon.

De oplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv og der er tale om almindelige oplysninger.

Formålet med at indsamle personoplysninger er den konkrete opgaveløsning og det drejer sig om navn, e-mail,
mobilnummer, stilling, købshistorik m.v.

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b).

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, ligesom dine oplysninger ikke overføres til lande udenfor EU.

Dine oplysninger gemmes så længe du er kunde. Retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, 1, b) og 6,
1, c).

Når du og din virksomhed ikke længere er kunde hos Mama Knows Best
Når et kundeforhold ophører, vurderer vi hvilke oplysninger, der skal slettes og hvilke, der skal gemmes.
De oplysninger, der skal slettes, vil blive det senest efter 6 måneder.

De oplysninger, der skal gemmes, vil blive gemt i 5 år eller så længe lovgivningen pålægger os at gemme dem.
Retsgrundlaget for denne behandling er persondataforordningens artikel 6, 1, c) eller 6, 1, f).

Når du søger et job hos os
Hvis du sender en ansøgning til os, kigger vi på om vi har en ledig stilling og om vi kan bruge dine kompetencer.
Hvis ikke, sletter vi din ansøgning, når du har fået besked.

De oplysninger vi behandler, er udelukkende oplysninger, du selv har fremsendt i din ansøgning og dit CV.

Retsgrundlaget for vores behandling er persondataforordningen artikel 6, 1, f).

Vi videresender ikke dine oplysninger til tredjemand og vi overfører dem ikke til tredjelande.

Mama Knows BestApS-+45 20934131 / 20933960 -info@juleministeriet.com& info@flagudlejning.dk

Hvis du kommer i betragtning til et job, gemmer vi dine oplysninger indtil det er afklaret, om vi kan tilbyde dig en ansættelse. Hvis det er tilfældet, vil du få udleveret vores privatlivspolitik for medarbejdere så du kan se, hvilke personoplysninger, vi behandler.

Hvis du ikke bliver ansat, sletter vi dine oplysninger senest efter 3 måneder.

Når du bruger vores hjemmeside www.juleministeriet.dk eller www.flagudlejning.dk
Når du bruger en af vores hjemmesider, indsamler vi enkelte personoplysninger. Det kan du læse mere om i vores
cookiepolitik, som du finder her http://www.juleministeriet.com/gfx/pdf/cookies%202019.pdf

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om
dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Cecilie Schubert-Suell, se kontaktoplysninger øverst.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle
sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.